Cty TNHH Phú Thạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phú Thạnh
Địa chỉ: 690 Highway.1A, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 711-0711.3848319
Ngành nghề kinh doanh: siêu thị,thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:690 Highway.1A, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *