Cty TNHH Ngọc Cương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ngọc Cương
Địa chỉ: 256 Group 4, Thanh Bình , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3826906
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:256 Group 4, Thanh Bình , Điện Biên Phủ