Cty TNHH MTV lương thực TP HCM – CN Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV lương thực TP HCM – CN Cần Thơ
Địa chỉ: 736 Thới Thuận , Thốt Nốt Dist.
Điện thoại: 710-3853667,3859756
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:736 Thới Thuận , Thốt Nốt Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *