Cty TNHH MTV kinh đô miền Bắc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV kinh đô miền Bắc
Địa chỉ: Bần Townlet, Yên Nhân, Mỹ Hào Dist.
Điện thoại: 321-3942128
Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd,thức ăn nhanh, xuất ăn , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền , chế biến & kd
Website: www.kinhdo.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Bần Townlet, Yên Nhân, Mỹ Hào Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *