CTY TNHH MTV DV-TM-XD NGÂN LONG PHÁT

Tên doanh nghiệp:CTY TNHH MTV DV-TM-XD NGÂN LONG PHÁT
Tên viết tắt:CTY TNHH MTV  NGÂN LONG PHÁT
Mã số thuế: 2100466623
Ngày thành lập:06/09/2011
Tên người đại diện pháp luật:HOÀNG MAI LUÂN
Địa chỉ: Ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:0908383600–0908339789
Địa chỉ email: xdnganlongphat@gmail.com
Ngành nghề kinh doanh:Xây dựng nhà các loại,in ấn