Cty TNHH Lê Chính

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lê Chính
Địa chỉ: Núi Dinh Area, Kim Dinh , Bà Rịa Town
Điện thoại: 64-3820042
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Núi Dinh Area, Kim Dinh , Bà Rịa Town

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *