CTY TNHH KHẮC DẤU ĐẤT VIỆT

Tên doanh nghiệp : CTY TNHH KHẮC DẤU ĐẤT VIỆT

Tên viết tắt: CTY KHẮC DẤU ĐẤT VIỆT

Địa chỉ Email: khacdaudatviet@gmail.com

Mã số thuế: 0311971420

Ngày thành lập: 17/09/2012

Địa chỉ: 507 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Ngành nghề kinh doanh: + Khắc Dấu (Dấu tròn Doanh nghiệp, Các tổ chức kinh tế, Cơ quan hành chánh nhà nước)
+ Tư vấn thủ tục hành chính (Tư vấn thủ tục về Khắc con dấu ” Khắc mới, khắc đổi, dấu mòn hư, thay đổi địa chỉ kinh doanh”
+Tư vấn về đăng ký thành lập Doanh nghiệp “Thành lập mới, thay đổi nội dung trong Giấy phép đăng ký kinh Doanh:
+ Tư vấn về Thuế “Đăng ký làm hồ sơ thuế ban đầu cho cơ quan thuế, Đăng ký kê khai thuế qua mạng, Làm dịch vụ kế toán.
+ Nhận in Hóa đơn GTGT

Địa chỉ doanh nghiệp:507 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM