Cty TNHH Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoà Bình
Địa chỉ: Km 49 Highway 51, Song Xoài Hamlet, Tân Thành Dist.
Điện thoại: 64-3894357
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 49 Highway 51, Song Xoài Hamlet, Tân Thành Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *