Cty TNHH hải sản Việt Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hải sản Việt Hải
Địa chỉ: Km2087+500, Highway 1A, Long Thạnh , Phụng Hiệp Dist.
Điện thoại: 711-3848222, 3951333
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Km2087+500, Highway 1A, Long Thạnh , Phụng Hiệp Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *