Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh
Địa chỉ: 6 Thanh Trường , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3824715
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:6 Thanh Trường , Điện Biên Phủ