Cty TNHH Đắk Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đắk Nguyên
Địa chỉ: Hùng Vương Str., Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.
Điện thoại: 500-3544906
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn,xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:Hùng Vương Str., Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.