Cty TNHH cầu đường Công Tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cầu đường Công Tâm
Địa chỉ: Group 3, Đắk Mâm Townlet, Krông Nô Dist.
Điện thoại: 500-3584142
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

[googlemap diachi=”Group 3, Đắk Mâm Townlet, Krông Nô Dist.”]