Cty giống nông nghiệp Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty giống nông nghiệp Điện Biên
Địa chỉ: 4 Tân Thanh , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 231-3824314
Ngành nghề kinh doanh: chăn nuôi,trồng trọt

Địa chỉ doanh nghiệp:4 Tân Thanh , Điện Biên Phủ