Cty CP xi măng Hà Tiên

Tên doanh nghiệp: Cty CP xi măng Hà Tiên
Địa chỉ: Hòn Chông Sub-hamlet, Bình An Hamlet, Kiên Lương Dist.
Điện thoại: 77-3759357, 3759360
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xi măng & phụ gia , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Hòn Chông Sub-hamlet, Bình An Hamlet, Kiên Lương Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *