Cty CP xi măng Hà Tiên

Tên doanh nghiệp: Cty CP xi măng Hà Tiên
Địa chỉ: Hòn Chông Sub-hamlet, Bình An Hamlet, Kiên Lương Dist.
Điện thoại: 77-3759357, 3759360
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xi măng & phụ gia , sx & kd

[googlemap diachi=”Hòn Chông Sub-hamlet, Bình An Hamlet, Kiên Lương Dist.”]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *