Cty CP xây dựng và môi giới nhà đất Vinh Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng và môi giới nhà đất Vinh Hưng
Địa chỉ: 57 Đồng Khởi Str., Group 9, 8, Trà Vinh Town
Điện thoại: 74-3863003, 0918578346
Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , tư vấn môi giới nhà đất,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn

Địa chỉ doanh nghiệp:57 Đồng Khởi Str., Group 9, 8, Trà Vinh Town

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *