Cty CP xây dựng & quản lý sửa chữa đường bộ 1

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng & quản lý sửa chữa đường bộ 1
Địa chỉ: Group 10, Thanh Trường , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3736668
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 10, Thanh Trường , Điện Biên Phủ