Cty CP vật liệu xây dựng Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP vật liệu xây dựng Điện Biên
Địa chỉ: 19, Him Lam , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3510656
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:19, Him Lam , Điện Biên Phủ