Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Minh Phát

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Minh Phát
Địa chỉ: 112 Bùi Thị Trường Str., 5, Cà Mau
Điện thoại: 780-3837925, 3550215
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn

Địa chỉ doanh nghiệp:112 Bùi Thị Trường Str., 5, Cà Mau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *