Cty CP thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên
Địa chỉ: Thanh Binh , Dien Bien Phu Town
Điện thoại: 230-3824488
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Thanh Binh , Dien Bien Phu Town