Cty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang
Địa chỉ: Hòn Sóc Group, Thổ Sơn Hamlet, Hòn Đất Dist.
Điện thoại: 77-3841580, 3841526
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Hòn Sóc Group, Thổ Sơn Hamlet, Hòn Đất Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *