Cty CP sản xuất thương mại Đông Phương

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất thương mại Đông Phương
Địa chỉ: Tràm Lạc Sub-Hamlet, Mỹ Hạnh Bắc Hamlet, Đức Hòa Dist.
Điện thoại: 72-3849490
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Địa chỉ doanh nghiệp:Tràm Lạc Sub-Hamlet, Mỹ Hạnh Bắc Hamlet, Đức Hòa Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *