Cty CP may Sông Tiền

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Sông Tiền
Địa chỉ: Road 864, Bình Tạo Group, Trung An Hamlet, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3854130
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Road 864, Bình Tạo Group, Trung An Hamlet, Mỹ Tho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *