Cty CP giấy Long An

Tên doanh nghiệp: Cty CP giấy Long An
Địa chỉ: Binh Cang 2 Group, Bình Thạnh Hamlet, Thủ Thừa Dist.
Điện thoại: 72-3864265
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Địa chỉ doanh nghiệp:Binh Cang 2 Group, Bình Thạnh Hamlet, Thủ Thừa Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *