Cty CP đường Biên Hòa

Tên doanh nghiệp: Cty CP đường Biên Hòa
Địa chỉ: Str. 1, Biên Hòa 1 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836199
Ngành nghề kinh doanh: đường , sx & kd,bánh kẹo , sx & kd
Website: www.bhs.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Str. 1, Biên Hòa 1 IZ., Biên Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *