Cty CP đầu tư xây dựng & quản lý Đường Bộ II Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP đầu tư xây dựng & quản lý Đường Bộ II Điện Biên
Địa chỉ: Group 15, Him Lam , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3810775
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 15, Him Lam , Điện Biên Phủ