Cty CP công trình giao thông

Tên doanh nghiệp: Cty CP công trình giao thông
Địa chỉ: No.2, Group.4, Thanh Bình , Dien Bien Phu Town
Điện thoại: 230-3826409
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:No.2, Group.4, Thanh Bình , Dien Bien Phu Town