Cty CP bánh kẹo Biên Hoà

Tên doanh nghiệp: Cty CP bánh kẹo Biên Hoà
Địa chỉ: Line 1, Biên Hoà 1 IZ., Biên Hoà
Điện thoại: 61-3836576, 3834343
Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd
Website: www.bibica.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Line 1, Biên Hoà 1 IZ., Biên Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *