Cty cà phê Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty cà phê Đắk Nông
Địa chỉ: Km 207 Highway 14, Quảng Tín Hamlet, Đắk R’Lấp Dist.
Điện thoại: 500-3647009
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd
Website: www.daknongcoffee.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Km 207 Highway 14, Quảng Tín Hamlet, Đắk R’Lấp Dist.