CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2
Địa chỉ: PHỐ 3, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 9364
Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng,công ty xây dựng,xây dựng,xí nghiệp,xí nghiệp xây dựng,xây dựng dân dụng,xây dựng công nghiệp,xây dựng ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:PHỐ 3, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ