CÔNG TY XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 372 0010
Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng,công ty xây dựng,xây dựng,xí nghiệp,xí nghiệp xây dựng,xây dựng dân dụng,xây dựng công nghiệp,xây dựng ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ