CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0049
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn,tư vấn xây dựng,công ty xây dựng,xây dựng,xí nghiệp,xí nghiệp xây dựng,xây dựng dân dụng,xây dựng công nghiệp,xây dựng ở điện biên

Địa chỉ doanh nghiệp:THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ