Công ty Tư Vấn Dịch Vụ Kỹ Thuật Phát Triển Nông nghiệp Đà Lạt

Tên doanh nghiệp : Công ty Tư Vấn Dịch Vụ Kỹ Thuật Phát Triển Nông nghiệp Đà Lạt

Tên viết tắt: ATDC

Địa chỉ Email: atdc@atdcvietnam.com

Mã số thuế: 5800835462

Ngày thành lập: 27/11/2009

Địa chỉ: 56C Xô Viết Nghệ Tĩnh, P7, Tp. Đà Lạt

Ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Lĩnh vực đào tạo,
Lĩnh vực công nghệ môi trường,
Lĩnh vực cung cấp thiết bị máy móc, Lĩnh vực tư vấn xây dựng dự án du lịch sinh thái nông nghiệp,
1-Tư vấn, đào tạo, đánh giá các hệ thống quản lý theo GAP, UTZ, HACCP, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000;
2.
-Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
3.
-Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông nghiệp bền vững;
4.
-Tư vấn, ứng dụng và chuyển giao các quy trình công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học và môi trường;
5.
-Tư vấn, khảo nghiệm, đánh giá các loại phân bón, hóa nông dược mới;
6.
-Tư vấn môi trường và xử lý môi trường;
7.
-Tư vấn, cung cấp, lắp đặt hệ thống máy năng lượng mặt trời;
8.
-Tư vấn, cung cấp, lắp đặt hệ các thống tưới tiêu trong nông nghiệp;
9.
-Tư vấn du học;
10.
-Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo;
11.
-Môi giới thương mại và xúc tiến thương mại;
12.
-Kinh doanh các loại hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
13.
-Kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ và chế phẩm sinh học;
14.
-Kinh doanh vật tư nông nghiệp;
15.
-Kinh doanh các thiết bị, máy móc, dụng cụ ngành y tế, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, môi trường và công nghệ sinh học;
16.
-Mua bán thực phẩm chức năng và nước giải khác;
17.
-Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm nông sản;
18.
-Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty đăng ký kinh doanh