Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Hoàng Tiến

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Hoàng Tiến
Mã số thuế: 4400981731
Ngày thành lập: 08/10/2013
Tên người đại diện pháp luật: Đinh Công Hiếu
Địa chỉ: Hòa Thắng Phú Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963245455 – 0914139482
Địa chỉ email: tvkshoangtien@gmail.com
Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, Khảo sát địa chất công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.