Công ty TNHH TM-DV Việt Thảo Nguyên

Tên doanh nghiệp :    Công ty TNHH TM-DV Việt Thảo Nguyên

Tên viết tắt:    VietGreenfield CO.,LTD

Địa chỉ Email:   info@VietGreenfield.com

Mã số thuế:    5801196233

Ngày thành lập:    8/4/2013

Địa chỉ:     57B-Phan Chu Trinh-P9-Đà Lạt

Ngành nghề kinh doanh:    – KInh Doanh hàng công nghệ
– Thiết kế Web
– Quảng cáo các sản phẩm qua internet………………

Thông tin khác:    – Thiết kế Web
– Kinh doanh hàng công nghệ

Địa chỉ doanh nghiệp:57B Phan Chu Trinh, P9, Đà Lạt