Công ty TNHH Thiên Hương

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiên Hương
Địa chỉ: 20 Chi Lăng Str., Huế
Điện thoại: 0 54. 3522040 – 3511246
Ngành nghề kinh doanh: bánh kẹo , sx & kd
Website: www.mexungthienhuong.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:20 Chi Lăng Str., Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *