CÔNG TY TNHH SX TM NGUYỄN PHỤNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SX TM NGUYỄN PHỤNG
Tên viết tắt: NGUYENPHUNG CO.,LTD
Địa chỉ Email:  kemlulanjina@gmail.com
Mã số thuế: 0307716001
Ngày thành lập: 1/3/2009
Địa chỉ: 27Q Phan Cat Tuu
Ngành nghề kinh doanh: mỹ phẩm