Công Ty TNHH Mtv Hoàng Giàu

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Giàu

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Giàu – Công Ty TNHH Mtv Hoàng Giàu có địa chỉ tại 125 Phong Châu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Mã số thuế 4201755174 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Cập nhật: 8 giờ trước