Công ty TNHH LEVU BIS

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH LEVU BIS
Tên viết tắt: LEVU BIS Co., Ltd
Mã số thuế: 4300695656
Ngày thành lập: 11/2012
Tên người đại diện pháp luật: Lê Vũ
Địa chỉ: QL1A, TT Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3.842.159
Địa chỉ email: info@congnghevps.net
Website: http://congnghevps.net
Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ trực tuyến, lưu trữ và xử lý thông tin.