Công ty TNHH dịch vụ mua bán sửa chữa ô tô Huy Phát

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH dịch vụ mua bán sửa chữa ô tô Huy Phát
Mã số thuế: 0801030951
Thành lập : 1/1/ 2013
Tên người đại diện pháp luật: Phạm Thị San
Địa chỉ: Số 2 Hoàng Diệu Cẩm Thượng TPHD
ĐT : 03203832598
Địa chỉ email: autohaiduong@gmail.com
Website: autohuyphat.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Mua bán ô tô cũ mới Dịch vụ sửa chữa, bảo hang ô tô du lịch,xe tải nhỏ.