Công ty phát triển dịch vụ và tư vấn quốc tế NIL

Tên doanh nghiệp: Công ty phát triển dịch vụ và tư vấn quốc tế NIL
Tên viết tắt:NIL INC.,Co.,ltd
Mã số thuế:0105972147
Ngày thành lập:17/8/2012
Tên người đại diện pháp luật:Lê Minh Thái,
Địa chỉ:96 Hoàng Văn Thái,Thanh xuân,Việt nam.
Điện thoại:08-38226280/042264468
Địa chỉ email:thai.bureauveritas@hotmail.com
Website:nilinternational.mov.nn
Ngành nghề kinh doanh:Tư vấn và dịch vụ,giám sát xây dựng