Công ty Cp SX và Tm Sơn Thủy

Tên doanh nghiệp : Công ty Cp SX và Tm Sơn Thủy

Tên viết tắt: Áo mưa Sơn Thủy

Địa chỉ Email: aomuasonthuy@gmail.com

Mã số thuế: 0200584602

Ngày thành lập: 27/4/2004

Địa chỉ: KM số 5 Đươngf 5 cũ P. Sở Dầu Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất áo mưa cao cấp

Thông tin khác: Chất lượng là phương châm hành động