Công ty CP sản xuất văn phòng phẩm HAMATRA

Tên doanh nghiệp :    Công ty CP sản xuất văn phòng phẩm HAMATRA

Tên viết tắt:    HAMATRAPRO

Địa chỉ Email:   hamatrapro@gmail.com

Mã số thuế:    0103256388

Ngày thành lập:    19/01/2009

Địa chỉ:     Do hạ, Tiền phong, Mê linh, Hà nội, Việt nam

Ngành nghề kinh doanh:    In ấn, sản xuất văn phòng phẩm

Thông tin khác:    Thiết kế, in offset nhãn mác, bao bì,
Chuyên sản xuất vở học sinh chất lượng cao

Địa chỉ doanh nghiệp:Do hạ, Tiền phong, Mê linh, Hà nội, Việt nam