Công ty CP Lương Thực Sóc Trăng

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Lương Thực Sóc Trăng
Địa chỉ: 76 Le Duan Str., Hamlet 3, 3, Soc Trang
Điện thoại: 0079. 3832318 – 3832320 – 3511377
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ
Website: www.soctrangfood.com

Địa chỉ doanh nghiệp:76 Le Duan Str., Hamlet 3, 3, Soc Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *