Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tên viết tắt: Thao Nguyen Xanh Corp

Địa chỉ Email: phuongnb.1188@gmail.com

Mã số thuế: 0305591861

Ngày thành lập: 22/3/2008

Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, p KaDao, quận 1, HCM

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn Môi trường
Tư vấn lập dự án
Tư vấn thiết kế

Thông tin khác: VP đại diện Hà Nội:
P 317, số nhà 71, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Địa chỉ doanh nghiệp:158 Nguyễn Văn Thủ, p KaDao, quận 1, Hồ Chí Minh