CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT THẮNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT THẮNG
Tên viết tắt: VIETTHANG INTERNATIONAL TRADING AND INVERSTMENT.,JSC
Mã số thuế: 0104674959
Ngày thành lập: 20/05/2010
Tên người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN THẮNG
Địa chỉ: 36 TRẦN XUÂN SOẠN – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI
Điện thoại: 043 9729248
Địa chỉ email: congtycophanvietthang@gmail.com
Website: http://www.vietthangepa.com
Ngành nghề kinh doanh: môi trường
Thông tin khác: Cung cấp thiết bị và xử lý ô nhiễm