Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển TM DV Đỉnh Phong

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển TM DV Đỉnh Phong
Tên viết tắt: DINH PHONG ITS
Mã số thuế: 0312381223
Ngày thành lập: 22/07/2013
Tên người đại diện pháp luật: ông Lữ Tấn Ninh
Địa chỉ: 97 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, T.p HCM
Điện thoại: 84 (8) 62835 888
Địa chỉ email: lienhe@dinhphongits.com.vn
Website: www.dinhphongits.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp