Coconut (Restaurant & Bar)

Tên doanh nghiệp : Coconut (Restaurant & Bar)
Tên viết tắt: coconut

Địa chỉ Email: yeuem_yeuca_tamlong_2009@yahoo.com

Mã số thuế:

Ngày thành lập: 13/07

Địa chỉ: 132b Nguyen Thien Thuat- Nha Trang-Khanh Hoa

Ngành nghề kinh doanh: Bar and Restaurant

Thông tin khác: Lien he: 0949472879 gap ADat