Phú Thọ

Cty CP xây lắp điện nước Sông Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây lắp điện nước Sông Hồng. Địa chỉ: 1596 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì (723 Hùng Vương Str., Bến Gót ). Ngành nghề kinh doanh: điện , vật

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Biển Bạc

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Biển Bạc. Địa chỉ: 9/16 Hòa Phong, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông vận tải

Cty CP xây lắp điện nước Long Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây lắp điện nước Long Giang. Địa chỉ: 135 Tân Bình Str., Tân Dân , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân

Cty CP xây lắp điện nước Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây lắp điện nước Phú Thọ. Địa chỉ: Tiên Phú Str., Tiên Cát , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: bê tông , sx & kd,xây dựng , cầu đường, giao

Cty CP xây dựng Thanh Vân

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Thanh Vân. Địa chỉ: Thanh Sơn Townlet, Thanh Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Hội Cựu Chiến Binh Tp. Việt Trì

Tên doanh nghiệp: Hội Cựu Chiến Binh Tp. Việt Trì. Địa chỉ: Thị Dừa, Phường Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xÃ

Cty CP xây dựng thuỷ lợi Việt Trì

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng thuỷ lợi Việt Trì. Địa chỉ: Group 40, Trần Phú Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty CP xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ. Địa chỉ: 2124 Văn Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết

Cty CP xây dựng Việt Hùng Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Việt Hùng Phú Thọ. Địa chỉ: 17 Phú Bình Str., Phong Châu , Phú Thọ Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP xây lắp điện nước Hải Hà

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây lắp điện nước Hải Hà. Địa chỉ: 84 Hai Bà Trưng Str., Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: du lịch,xây dựng , công nghiệp.

Cty CP xây dựng Thành Công

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Thành Công. Địa chỉ: Area 3, Phong Châu Townlet, Phù Ninh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Hội Đông Y Tỉnh Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Hội Đông Y Tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Cty CP xây dựng Phương Đông

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Phương Đông. Địa chỉ: Area 1, Thuỵ Vân Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty CP xây dựng số 1 Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng số 1 Phú Thọ. Địa chỉ: 1512 Hùng Vương Avenue, Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , công

Cty CP xây dựng Sông Hồng 26

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Sông Hồng 26. Địa chỉ: Tiên Cát , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Hội Khuyến Học Huyện Thanh Ba

Tên doanh nghiệp: Hội Khuyến Học Huyện Thanh Ba. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Cty CP xây dựng Hà Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Hà Thanh. Địa chỉ: 12 Hoàng Trung Str., Thanh Sơn Towlet, Thanh Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty CP xây dựng Hùng Vương

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Hùng Vương. Địa chỉ: Phong Châu Townlet, Phù Ninh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ

Hội Nông Dân Thị Xã Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Hội Nông Dân Thị Xã Phú Thọ. Địa chỉ: Phường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Cty CP xây dựng Ngọc Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Ngọc Vũ. Địa chỉ: 161 Group 16C, Area 2A, Nông Trang Area, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Hội Nông Dân Huyện Tam Nông

Tên doanh nghiệp: Hội Nông Dân Huyện Tam Nông. Địa chỉ: Thị xã Hưng Hoà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Cty CP Việt Vương

Tên doanh nghiệp: Cty CP Việt Vương. Địa chỉ: Lot 2, Thụy Vân IZ., Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: mạ, xi mạ, tráng phủ kim loại,cơ khí tổng hợp , sx & kd.

Hội Văn Học Nghệ Thuật

Tên doanh nghiệp: Hội Văn Học Nghệ Thuật. Địa chỉ: Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Phu Ben Tea J.V Co., Ltd

Tên doanh nghiệp: Phu Ben Tea J.V Co., Ltd. Địa chỉ: Thanh Ba , Thanh Ba. Ngành nghề kinh doanh: trà.

Cty CP vật tư Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP vật tư Phú Thọ. Địa chỉ: 2175A Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd,phân bón , sx &

Cty CP vật tư tổng hợp Vĩnh Phú

Tên doanh nghiệp: Cty CP vật tư tổng hợp Vĩnh Phú. Địa chỉ: 236 Hùng Vương Avenue, Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty CP Việt Mỹ

Tên doanh nghiệp: Cty CP Việt Mỹ. Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành Str., Trưng Vương Hamlet, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP Việt Trì Viglacera

Tên doanh nghiệp: Cty CP Việt Trì Viglacera. Địa chỉ: Hồng Hà Str., Tiên Cát , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: gốm sứ xây dựng , sx & kd,thiết bị vệ sinh , sx &

Cty CP tư vấn xây dựng PT

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng PT. Địa chỉ: Tiên Phú Str., Tiên Cát , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Cty CP Tuấn Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP Tuấn Bình. Địa chỉ: Vân Cơ , Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ 2

Tên doanh nghiệp: Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ 2. Địa chỉ: Phường Âu Cơ, Thị Xã Phú Thọ, Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty CP và kinh doanh Than Vĩnh Phú

Tên doanh nghiệp: Cty CP và kinh doanh Than Vĩnh Phú. Địa chỉ: Kiến Thiết Str., Bến Gót , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: than , khai thác, chế biến & kd.

Cty CP vận tải ôtô Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP vận tải ôtô Phú Thọ. Địa chỉ: 2821 Hùng Vương Str., Vân Cơ , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Phú Thọ. Địa chỉ: 186 Lê Quí Đôn Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao

Cty CP tư vấn xây dựng nông nghiệp phát triển nông thôn

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn xây dựng nông nghiệp phát triển nông thôn. Địa chỉ: Trần Phú Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Phu Tho Construction Co.1

Tên doanh nghiệp: Phu Tho Construction Co.1. Địa chỉ: 1512 Hung Vuong Avenue, Viet Tri. Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng.

Công ty Xây dựng & Tư vấn thủy lợi Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Công ty Xây dựng & Tư vấn thủy lợi Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: kế hoạch & xây dựng thủy lợi.

Cty CP thương mại tổng hợp Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại tổng hợp Phú Thọ. Địa chỉ: 1676 Hùng Vương Str., Tiên Cát, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Phu Tho Investment & Development Bank

Tên doanh nghiệp: Phu Tho Investment & Development Bank. Địa chỉ: Tien Cat , Viet Tri ,. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Cty CP thương mại y dược SKT

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại y dược SKT. Địa chỉ: 151 Tân Bình Str., Tân Dân , Việt Trì Dist.. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang

Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Phú Thọ. Địa chỉ: 2519 Hùng Vương Str., Nông Trang , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Công ty TNHH Thương Mại Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Phú Thọ. Địa chỉ: A9-C9 Hung Vuong , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại.

Cty CP Thống Nhất

Tên doanh nghiệp: Cty CP Thống Nhất. Địa chỉ: Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP thương mại dịch vụ Song Phương

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại dịch vụ Song Phương. Địa chỉ: 1027 Hùng Vương Str., Thọ Sơn , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng.

Cty CP thiết bị điện thương mại và xây dựng Thăng Long

Tên doanh nghiệp: Cty CP thiết bị điện thương mại và xây dựng Thăng Long. Địa chỉ: 2175 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: cáp điện & cáp viễn thông ,

Cty CP sản xuất thương mại giấy Phong Châu

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất thương mại giấy Phong Châu. Địa chỉ: Phong Châu Townlet, Phù Ninh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

Cty CP sản xuắt thương mại Hữu Nghị

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuắt thương mại Hữu Nghị. Địa chỉ: Vũ Duệ Str., Nông Trang , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: hàn , công nghiệp, máy móc và thiết bị.

Công ty Dược phẩm & Y tế Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Công ty Dược phẩm & Y tế Phú Thọ. Địa chỉ: 2201 Đường Hùng Vương, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm ,sản xuất & bán buôn.

Xí Nghiệp In Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Xí Nghiệp In Phú Thọ. Địa chỉ: Xã Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo ,in ấn và xuất bản.

Cty CP nhôm Sông Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty CP nhôm Sông Hồng. Địa chỉ: Alley 4, Bến Gót , Việt Trì. Ngành nghề kinh doanh: nhôm , các sản phẩm , sx & kd.