Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Thuột

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Thuột. Địa chỉ: 237/8, Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Giang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Giang. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Hòa Phú, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: gia vị.

Công Ty TNHH Mỹ Nghi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Mỹ Nghi. Địa chỉ: 188A, Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Lâm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Lâm. Địa chỉ: 570, Quốc Lộ 61, Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Toàn An

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân An Toàn An. Địa chỉ: 649, Quốc Lộ 61, Khu Phố Minh An, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa nhôm ,

Công Ty Cổ Phần Bảo Vinh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Bảo Vinh. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Đại

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Đại. Địa chỉ: 305, Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng trang sức.

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Phú

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Phú. Địa chỉ: 38, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị công nghiệp

Công Ty TNHH Nam Tín

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nam Tín. Địa chỉ: 254, Tổ 9, Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Lợi

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Lợi. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bim-Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bim-Kiên Giang. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Hùng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tâm Hùng. Địa chỉ: Tổ 20, Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Duy

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Duy. Địa chỉ: Tổ 16, Ấp An Thới, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: du lịch , khách sạn và

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Trang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Trang. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Cải Lương Tiếng Biển

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Cải Lương Tiếng Biển. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nghệ thuật biểu diễn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Quý

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Quý. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Bình Hoà, Xã Minh Hoà, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu mỡ bôi trơn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Minh Diễn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Minh Diễn. Địa chỉ: 281/10, Ấp So Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm mây tre lá , sản

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tắc Cậu

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tắc Cậu. Địa chỉ: Khu Cảng Cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Mỹ

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Mỹ. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Huệ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Huệ. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Bình Lợi, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Chuyền

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Chuyền. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Trang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Trang. Địa chỉ: 967, Tổ 29, Khu Phố Minh An, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Thanh Tân

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Thanh Tân. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Thành Anh

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Thành Anh. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Cổ Phần KIGI

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần KIGI. Địa chỉ: 6, Quốc Lộ 80, Ấp Hòa Phú, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: rau quả & trái cây.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Dũng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Dũng. Địa chỉ: 506, Tổ 12, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Cường

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Cường. Địa chỉ: 470, Tổ 7, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất &

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Nhung

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Nhung. Địa chỉ: Khu Cảng Cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Cổ Phần Minh Thắng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Minh Thắng. Địa chỉ: 442, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Minh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Minh. Địa chỉ: 459, Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thuận Phú

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thuận Phú. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp An Phước, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh dịch vụ , đại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Hải

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Hải. Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà

Công Ty TNHH Khánh Hoàng 1

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Khánh Hoàng 1. Địa chỉ: 113, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Sản Xuất Băng Đĩa Nhạc Lâm Hùng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sản Xuất Băng Đĩa Nhạc Lâm Hùng. Địa chỉ: 65, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: băng đĩa , sản xuất

Tịnh Xá Ngọc Tiên

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Tiên. Địa chỉ: Ấp Tô Châu, Xã Thuận Yên, Thị Xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Sơn Thùy

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Sơn Thùy. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Minh Long, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Kiên Giang. Địa chỉ: 1A, Quốc Lộ 80, Ấp Hoà An, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: lúa ,

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Diệu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Diệu. Địa chỉ: 469, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Văn Trường

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Văn Trường. Địa chỉ: 3, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ internet.

Công Ty TNHH Quốc Tế Long Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Quốc Tế Long Long. Địa chỉ: 9, Đường Gục Tượng, Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật Quang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật Quang. Địa chỉ: 230, Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Hoàng Nam

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Hoàng Nam. Địa chỉ: 266B, Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Tịnh Xá Ngọc Hòa

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Hòa. Địa chỉ: Khu Phố Minh An, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Minh Trung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Minh Trung. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tưởng Tân

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tưởng Tân. Địa chỉ: 267/9, Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: ôtô & xe cộ , cung cấp phụ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Miền Tây Composite

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Miền Tây Composite. Địa chỉ: 150, Khu Phố Minh Lạc, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , sản xuất & bán

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Thanh Phong

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Thanh Phong. Địa chỉ: 143/9, Tổ 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kim loại , các loại.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Trang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Trang. Địa chỉ: 496, Quốc Lộ 61, Ấp So Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nội thất đồ gỗ.

Công Ty TNHH Kim Tiến-Kim Tiền

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kim Tiến-Kim Tiền. Địa chỉ: 137, Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Khoa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Khoa. Địa chỉ: Tổ 15, Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.