Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Văn Phẩm

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Văn Phẩm. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tới

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tới. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thanh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thanh. Địa chỉ: 179/6, Tổ 6, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Minh Kiều

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Minh Kiều. Địa chỉ: 14, Tổ 1, Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trịnh Văn Xế

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trịnh Văn Xế. Địa chỉ: 789, Khu Phố Minh An, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , bán lẻ.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Văn Tổng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Văn Tổng. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Ninh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Ninh. Địa chỉ: 231, Tổ 9, Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Long

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Long. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chương

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chương. Địa chỉ: Tổ 4, Khu Phố Minh Long, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chấn Hòa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chấn Hòa. Địa chỉ: 28/1, Ấp Vĩnh Qưới, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thu. Địa chỉ: 25A, Ấp Hòa Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Minh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Minh. Địa chỉ: 361, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Thị Nga

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Thị Nga. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu & khí ga ,

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Văn Long

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Văn Long. Địa chỉ: 12/277, Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nhãn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nhãn. Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Giao Phương 1

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Giao Phương 1. Địa chỉ: Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Liểu

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Liểu. Địa chỉ: 315B, Quốc Lộ 80, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , phân bón, hóa chất.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Ngọc Hùng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Ngọc Hùng. Địa chỉ: 393, Khu Phố Minh An, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Mai

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Mai. Địa chỉ: 207, Tổ 12, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Minh Sang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Minh Sang. Địa chỉ: Ấp An Thới, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Chi Cục Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Tên doanh nghiệp: Chi Cục Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Địa chỉ: 864A, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tỏa

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tỏa. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Vũ

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Vũ. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Phúc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Phúc. Địa chỉ: Tổ 3, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Đại Phú

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Đại Phú. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Xuân Nghi

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xuân Nghi. Địa chỉ: 228/9, Đường Mai Thị Hồng Hạnh, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kim loại , phế liệu.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quí Long

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quí Long. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp An Thành, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Phong

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Phong. Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , sản phẩm , sản xuất

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Lộc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Lộc. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sen Hồng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sen Hồng. Địa chỉ: 109, Tổ 2, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: gia vị.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Anh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Anh. Địa chỉ: 112, Tổ 3, Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , sản phẩm nuôi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Nam

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Nam. Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: kế hoạch & xây dựng thủy lợi.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhiều

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhiều. Địa chỉ: 3/18, Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Cải Lương Bông Hồng

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Cải Lương Bông Hồng. Địa chỉ: Tổ 27, Ấp Hòa An, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nghệ thuật biểu diễn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Hạnh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Hạnh. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 4. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải

Công Ty Kinh Doanh Thủy Hải Sản

Tên doanh nghiệp: Công Ty Kinh Doanh Thủy Hải Sản. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Thoàn

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Thoàn. Địa chỉ: Lô 2, Tổ 3, Ấp An Thới, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giang Như Trung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giang Như Trung. Địa chỉ: 161, Tổ 10, Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Lộc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Lộc. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: xe máy & xe motor.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trúc

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Trúc. Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Ất

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Ất. Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Vĩnh Hòa 2, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Khánh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Khánh. Địa chỉ: Tổ 11, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nước đá , sản xuất & bán buôn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Hoàng Lang

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Hoàng Lang. Địa chỉ: 94B, Tổ 4, Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Việt

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Việt. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyệt Anh

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyệt Anh. Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Mạnh Phát

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Mạnh Phát. Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: nội thất đồ gỗ.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Du Lịch Và Vận Tải Biển Phương Nam

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Du Lịch Và Vận Tải Biển Phương Nam. Địa chỉ: 4, Đường Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Thành

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân An Thành. Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: dầu nhờn, dầu nhớt.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Nhung

Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Nhung. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Cảng Cá Tắc Cậu, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang. Ngành nghề kinh doanh: cá và hải sản.